• H-atom Dissociation Channels in the Ultraviolet Photochemistry of m-Pyridyl Radical
  Michael Lucas, Jasmine Minor, Jingsong Zhang, Christopher Brazier
  The H-atom production channels in the UV photodissociation of m-pyridyl radical were investigated at excitation wavelengths from 224 to 248 nm. The H-atom photofragment yield (PFY) spectrum indicates a broad UV absorption feature of m-pyridyl near 234 nm. The product kinetic energy distributions are consistent with H AaAa cyanovinylacetylene as the main H-loss c...
 • more>>

Quick Search

Journal Scan

 •  

Journal Online

 • Current Issue
 • Accepted
 • Online First
 • Recommended
 • SCI Top Cited
 • Earlier Issue
Article
 • H-atom Dissociation Channels in Ultraviolet Photochemistry of m-PyridylRadical
  Michael Lucas, Jasmine Minor, Jingsong Zhang* and Christopher Brazier
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:621~627
 • Dissociative electron attachment to 1,2-dichlorobenzene by using mass spectrometry with phosphor screen
  Shan Xi Tian
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:628~630
 • A Smog Chamber Facility for Qualitative and Quantitative Study on Atmospheric Chemistry and Secondary Organic Aerosol
  Chang-jin Hu, Yue Cheng, Gang Pan, Yan-bo Gai, Xue-jun Gu, Wei-xiong Zhao, Zhen-ya Wang, Wei-jun Zhang*, Jun Chen, Fu-yi Liu, Xiao-bin Shan and Liu-si Sheng
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:631~639
 • Density Functional Theory Calculations on Ni-Ligand Bond Dissociation Enthalpies
  Bing Wang, Yao Fu, Hai-zhu Yu* and Jing Shi*
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:640~646
 • Asymmetry of Photoelectron Angular Distributions in Molecules by Intense Attosecond Extreme Ultraviolet Laser Pulses
  Hua-ming Yu, Kai-jun Yuan* and Zhi-gang Sun*
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:647~652
 • Negative Differential Resistance and Spin-Filtering Effects in Zigzag Graphene Nanoribbons with Nitrogen-Vacancy Defects
  Ting Xu, Jing Huang* and Qun-xiang Li*
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:653~658
 • Theoretical Study on Dissociation Potential Energy Surface of Peroxynitric Acid
  Wen-mei Wei, Ren-hui Zheng*, Yun-kai Wu, Fan Yang and Shi Hong
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:659~662
 • Mesoscale Simulation of Vesiculation of Lipid Droplets
  Rui Xu, Zi-lu Wang and Xue-hao He*
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:663~671
 • DFT Study on Thermodynamic Parameters of CO2 Absorption into Aqueous Solution of Aliphatic Amines
  Monireh Hajmalek, Hossein Aghaie*, Karim Zare and Mehran Aghaie
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:672~678
 • Droplet Pattern Formation and Translation in New Microfluidic Flow-Focusing Devices
  Hua-guo Xu and Hao-jun Liang*
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:679~684
 • Effect of Surface Dangling Bonds and Molecular Passivation on Doped GaAs Nanowires
  Jian-gong Cui*, Xia Zhang, Yong-qing Huang and Xiao-min Ren
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:685~689
 • Oxidative Dehydrogenation of Alkanes using Oxygen-Permeable Membrane Reactor
  Rui-qiang Yan, Wei Liu and Chun-lin Song*
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:690~696
 • Effects of Supports and Promoters on in situ Hydrogenation of o-Cresol over Ni-based Catalysts
  Yan-bin Li, Ying Xu, Long-long Ma*, Tie-jun Wang, Qi Zhang and Guan-yi Chen
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:697~703
 • Effect of magnetic field on properties of AuPt particles magneto-electrodeposited on carbon paper
  Jinqiu Zhang,Da Li,Miaomiao Chen,Maozhong An,Peixia Yang and Peng Wang
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:704~710
 • Conversion of Cellulose to 5-Hydroxymethylfurfural in Water-Tetrahydrofuran and Byproducts Identification
  Ning Shi, Qi-ying Liu, Tie-jun Wang*, Qi Zhang, Jun-ling Tu and Long-long Ma
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:711~717
 • Electrochemical Behavior and Specific Capacitance of Polyaniline/Silver Nanoparticle/Multi-walled Carbon Nanotube Composites
  Jia Li, Di Zhang, Jin-bao Guo and Jie Wei*
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:718~724
 • Hydrothermal Synthesis of Disk-Like Bi2WO6-BiPO4 Heterojunctions and Enhanced Photocatalytic Performance for Rhodamine B Degradation
  Xue Lin*, Xiao-yu Guo, Shi-duo Zhao, Xin Gao, Hong-ju Zhai, Qing-wei Wang* and Li-min Chang
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:725~731
 • Preparation, characterization of sulfur, silver co-doped mesoporous titania photocatalysts and their photocatalytic activity for dye decomposition
  Shi Zhong-liang,Yao Shu Hua,Zheng Zhi Hui and Chen Shuang
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:732~738
 • Adsorption of Microcystin onto Polymer Covered Gold Chips by Quartz Crystal Microbalance-Dissipation Detection
  Bin Zheng, Jian-hong Bi*, Hua-ze Dong, Jin-miao Zhu and Hao-jun Liang*
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:739~744
 • Content
 • Content
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:0~0
 • Chineseabstract
 • Chinese Abstracts
  Chin. J. Chem. Phys: 2014 ,Issue 6,Page:755~755
 • 150109002Biomimetic Method Synthesis of HgS / Polyurethane Composite Film and it’s Sensing Properties to Ba2+
  Wang shan,Zheng Minyan
 • 150104001Phase Equilibria of Hydrogen Bonding Fluid in a Slit Pore with Broken Symmetry
  Liu Xiaoyu,Li Jiangtao,Gu Fang,Wang Haijun
 • 141230221Influence of water vapor on silica membrane: adsorption properties and percolation effect
  Song Chun-Lin,Liu Gang
 • 141222212Characterization of the Excited State on Methanol/TiO2(110) Interface
  Zhiqiang Wang,Qunqing Hao,Xinchun Mao,Chuanyao Zhou,Zhibo Ma,Zefeng Ren,Dongxu Dai,Xueming Yang
 • 141204205Transition metal substitutions induce ferromagnetism in Bi2Te3
  Lin Ju,Xu Tongshuai,Dan Hu,Zhang Yongjia,Chang-min Shi
 • 141203204Electroless Deposition of Nickel Nanowire and Nanotube Arrays as Supports for Pt-Pd Catalyst for Ethanol Electrooxidation
  Yang Pei-Xia,Zhang Jie,Liu Lei,An Maozhong
 • 141201203Influence of CO2 on the oxygen surface exchange kinetics of mixed-conducting Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-d oxide
  Song Chun-Lin,Yi Jian-xin
 • 141130202High pressure phase stability of Ti with the self-consistent ab initio lattice dynamics approach
  Zeng Zhao-Yi,Cui-E Hu,Xun Liu,Wei Zhang,Ling-Cang Cai
 • 141128201The effects of hydroxylamine sulfate and sodium nitrite on microstructure and friction behavior of zinc phosphating coating on high carbon steel
  Xu Yu-Dong,Qi San,Wang Lei,Shi Min,Ding Ning,Pang Zhi-Cheng,Wang Quan,Peng Xu-Dong
 • 141115197Computational Exploration of Conformations of Glycine-Arginine and a Deduced Model on the Global Minimum Configurations of Dipeptides in Gas Phase
  Kaiyi Yang,Bing Yang,ZiJing Lin
 • 141112196Impact of oxygen vacancy on band structure engineering of n-p codoped anatase TiO2
  Qunxiang Li,Qiang-qiang Meng,Jia-jun Wang,Jing Huang
 • 141110195Effect of Calcined Temperature on Coke Deposition for Autothermal Reforming of Methane with Ni Catalyst
  Cai Xiu-Lan
 • 141106192Structure, Electrical and Oxygen Transport Properties of Fe-Doped SrCoO3-delta Perovskites
  Jianxin Yi,Shaojie Feng,Qing Zeng,Chusheng Chen
 • 141102191Alginate-coated Fe3O4 hollow microspheres for drug delivery
  Li-juan Dong,Gu Jin
 • 141102190First-Principles Study of Ca3Sc2Si3O12: Ce3+ Phosphors
  Ding Wen,Wen Jun,Cheng Jun,Ning Lixin,Huang Yucheng,Duan Chang-Kui,Yin Min
 • 141029189Rotational analysis of the A2Πu-X2Σ g system of 14N 2
  YanPing Zhang,LunHua Deng,Jing Zhang,YangQin Chen
 • 141025186Steering vibrational population transfer via a double-$\Sigma$-type laser scheme
  Li-Hang Li,Yong-Chang Han,Shu-Lin Cong
 • 141023185Quantitative moisture measurement with a cavity ring-down spectrometer using telecom diode lasers
  Chen Bing,Kang Peng,Li Jian Yin,He Xiao Lei,Liu An Wen,Hu ShuiMing
 • 141023184A novel naked-eye and dual-channel responsive fluorescent probe for Cu2 based on 3,4-disubstituted-1,8-naphthalimide
  Li Hui
 • 141019180Antimicrobial expanded polytetrafluoroethylene film prepared by γ-ray radiation induced grafting of poly(acrylic acid)
  Wang YunLong,Wang MoZhen,Wu QiChao,Zhou Xiao,Ge XueWu
 • 141013177High Performance of Enhanced Mode Field Effect Transistor and Ultraviolet Sensor Based on ZnO Nanosheet
  Gao Zhi-Wei,Wu yukun,Junwen Li,Wang Xiaoping
 • 141010175Electron Momentum Spectroscopy of the Outer Valence Orbitals of 2-Fluoroethanol
  Shi Yufeng,Shan Xu,Wang Enliang,Yang Hongjiang,Zhang Wei,Chen Xiangjun
 • 141009174A Highly Stable Electrochemical Scanning Tunneling Microscope
  Xia Zhigang,Jihao Wang,Yubin Hou,Qingyou Lu
 • 141008171Ultraviolet Source Assisted Enhancement of the Attosecond Pulse
  Feng Li-Qiang,Liu Hang
 • 141007170Effects of Carbide Formation in Graphene Growth
  Zhenyu Li,ZhunzhunWang,Qiquan Luo,Wenhua Zhang
 • 141002167Effect of Catalyst Properties on Hydrocracking of Pyrolytic Lignin to Liquid Fuel in Supercritical Ethanol
  Qian Yao
 • 140930164Temperature-dependent electrical conductance of Bi nanowires
  Guang Tao Fei,Peng Cheng Huo,Yang Zhang,Li De Zhang
 • 140925160Nanosecond Rapid Crystallization of Water Induced by
  li yong-hong
 • 140919158Benzene and toluene levels measured with DOAS during vehicular restrictions in Beijing
  Li Su-Wen
 • 140917156Accurate measurement of Raman depolarization ratio in gaseous CO2
  Yujuan Jin,Yuanqin Yu,Yuxi Wang,Ke Lin,xiaoguo Zhou,Shilin Liu
 • 140916155Influence of Triarylamine and Indoline as Donor on Photovoltaic Performance of Dye-sensitized Solar Cells Employing Cobalt Redox Shuttle
  zhangyue
 • 140916154Methanol Adsorption on TiO2 Film Studied by Sum Frequency Generation Vibrational Spectroscopy
  Ranran Feng,Anan Liu,Shuo Liu,Jiaojian Shi,Yi Liu,Zefeng Ren
 • 140911152Decay dynamics of N,N-dimethylthioacetamide in S3(pi,pi*) state
  zheng xuming,CHEN Xiao,XUE Jia-Dan
 • 140908143Investigation of the exciton relaxation kinetics of ZnCuInS/ZnSe/ZnS quantum dots by time-resolved spectroscopy techniques
  Li XueCong,Ning Sui,Yu Zhang
 • 140811131Aromatic Compounds Production from Sorbitol by Aqueous Catalytic Reforming
  Jin Tan,TieJun Wang,JinXing Long,Qi Zhang,LongLong Ma,GuanYi Chen
 • 140729125Synthesis of hierarchically porous CaFe2O4/carbon fiber hybrids from kapok and their microwave induced catalytic activity for the degradation of methyl violet
  Song Yi,Kong Chao,Li Jia
 • 140706115Efficient near-infrared quantum cutting in Tm3 /Yb3 codoped LiYF4 single crystals for solar photovoltaic
  Li Fu,Hai-ping Xia,Yan-ming Dong,Shan-shan Li,Xue-mei Gu,Jian-li Zhang,Dong-jie Wang,Hao-chuan Jiang,Bao-jiu Chen
 • 140622109Research on Thermodynamic Properties of Polybrominated Diphenylamine by Neural Network
  Du Xi-Hua
 • 141102191 Alginate-coated Fe3O4 hollow microspheres for drug delivery
  Li-juan Dong,Gu Jin
 • 141002167 Effect of Catalyst Properties on Hydrocracking of Pyrolytic Lignin to Liquid Fuel in Supercritical Ethanol
  Qian Yao
 • 140925160 Nanosecond Rapid Crystallization of Water Induced by
  li yong-hong
 • 141019180 Antimicrobial expanded polytetrafluoroethylene film prepared by γ-ray radiation induced grafting of poly(acrylic acid)
  Wang YunLong,Wang MoZhen,Wu QiChao,Zhou Xiao,Ge XueWu
 • 141010175 Electron Momentum Spectroscopy of the Outer Valence Orbitals of 2-Fluoroethanol
  Shi Yufeng,Shan Xu,Wang Enliang,Yang Hongjiang,Zhang Wei,Chen Xiangjun
 • 140916154 Methanol Adsorption on TiO2 Film Studied by Sum Frequency Generation Vibrational Spectroscopy
  Ranran Feng,Anan Liu,Shuo Liu,Jiaojian Shi,Yi Liu,Zefeng Ren
 • 140622109 Research on Thermodynamic Properties of Polybrominated Diphenylamine by Neural Network
  Du Xi-Hua
 • 141222212 Characterization of the Excited State on Methanol/TiO2(110) Interface
  Zhiqiang Wang,Qunqing Hao,Xinchun Mao,Chuanyao Zhou,Zhibo Ma,Zefeng Ren,Dongxu Dai,Xueming Yang
 • 141025186 Steering vibrational population transfer via a double-$\Sigma$-type laser scheme
  Li-Hang Li,Yong-Chang Han,Shu-Lin Cong
 • 140916155 Influence of Triarylamine and Indoline as Donor on Photovoltaic Performance of Dye-sensitized Solar Cells Employing Cobalt Redox Shuttle
  zhangyue
 • 140729125 Synthesis of hierarchically porous CaFe2O4/carbon fiber hybrids from kapok and their microwave induced catalytic activity for the degradation of methyl violet
  Song Yi,Kong Chao,Li Jia
 • 140919158 Benzene and toluene levels measured with DOAS during vehicular restrictions in Beijing
  Li Su-Wen
 • 140706115 Efficient near-infrared quantum cutting in Tm3 /Yb3 codoped LiYF4 single crystals for solar photovoltaic
  Li Fu,Hai-ping Xia,Yan-ming Dong,Shan-shan Li,Xue-mei Gu,Jian-li Zhang,Dong-jie Wang,Hao-chuan Jiang,Bao-jiu Chen
 • 141009174 A Highly Stable Electrochemical Scanning Tunneling Microscope
  Xia Zhigang,Jihao Wang,Yubin Hou,Qingyou Lu
 • 141115197 Computational Exploration of Conformations of Glycine-Arginine and a Deduced Model on the Global Minimum Configurations of Dipeptides in Gas Phase
  Kaiyi Yang,Bing Yang,ZiJing Lin
 • 140930164 Temperature-dependent electrical conductance of Bi nanowires
  Guang Tao Fei,Peng Cheng Huo,Yang Zhang,Li De Zhang
 • 141112196 Impact of oxygen vacancy on band structure engineering of n-p codoped anatase TiO2
  Qunxiang Li,Qiang-qiang Meng,Jia-jun Wang,Jing Huang
 • 140811131 Aromatic Compounds Production from Sorbitol by Aqueous Catalytic Reforming
  Jin Tan,TieJun Wang,JinXing Long,Qi Zhang,LongLong Ma,GuanYi Chen
 • 140908143 Investigation of the exciton relaxation kinetics of ZnCuInS/ZnSe/ZnS quantum dots by time-resolved spectroscopy techniques
  Li XueCong,Ning Sui,Yu Zhang
 • 141007170 Effects of Carbide Formation in Graphene Growth
  Zhenyu Li,ZhunzhunWang,Qiquan Luo,Wenhua Zhang
 • 140911152 Decay dynamics of N,N-dimethylthioacetamide in S3(pi,pi*) state
  zheng xuming,CHEN Xiao,XUE Jia-Dan
 • 140917156 Accurate measurement of Raman depolarization ratio in gaseous CO2
  Yujuan Jin,Yuanqin Yu,Yuxi Wang,Ke Lin,xiaoguo Zhou,Shilin Liu
 • 141008171 Ultraviolet Source Assisted Enhancement of the Attosecond Pulse
  Feng Li-Qiang,Liu Hang
 • 141106192 Structure, Electrical and Oxygen Transport Properties of Fe-Doped SrCoO3-delta Perovskites
  Jianxin Yi,Shaojie Feng,Qing Zeng,Chusheng Chen
 • 141023185 Quantitative moisture measurement with a cavity ring-down spectrometer using telecom diode lasers
  Chen Bing,Kang Peng,Li Jian Yin,He Xiao Lei,Liu An Wen,Hu ShuiMing
 • 141013177 High Performance of Enhanced Mode Field Effect Transistor and Ultraviolet Sensor Based on ZnO Nanosheet
  Gao Zhi-Wei,Wu yukun,Junwen Li,Wang Xiaoping