Volume 32,Issue 1,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Content

Content
  2019,32(1):0
  Abstract(359)  View PDF(298)   [HTML]

Review

Benchmarking the Polyatomic Reaction Dynamics of X+Methane
  Kopin Liu*
  2019,32(1):1-10
  Abstract(663)  View PDF(645)   [HTML]
Dissociation Dynamics of Energy-Selected Ions using Threshold Photoelectron-Photoion Coincidence Velocity Imaging
  Xiang-kun Wu, Xiao-feng Tang, Xiao-guo Zhou* and Shi-lin Liu*
  2019,32(1):11-22
  Abstract(833)  View PDF(364)   [HTML]
Quantum State-to-State Vacuum Ultraviolet Photodissociation Dynamics of Small Molecules
  Hong Gao* and Cheuk-Yiu Ng*
  2019,32(1):23-34
  Abstract(4783)  View PDF(477)   [HTML]
Unraveling Vibrational Wavepacket Dynamics using Femtosecond Ion Yield Spectroscopy and Photoelectron Imaging
  Bing Zhang*
  2019,32(1):35-45
  Abstract(582)  View PDF(131)   [HTML]

Article

Understanding Rotational Mode Speci city in the O(3P)+CHD3→OH+CD3 Reaction by Simple Reactant Alignment Pictures
  Rui Liu, Hong-wei Song and Ming-hui Yang*
  2019,32(1):46-52
  Abstract(589)  View PDF(360)   [HTML]
Ultrafast Dynamics of Water Molecules Excited to Electronic F States: A Time-Resolved Photoelectron Spectroscopy Study
  Dong-yuan Yang, Yan-jun Min, Zhen Chen, Zhi-gang He, Zhi-chao Chen, Kai-jun Yuan, Dong-xu Dai, Guo-rong Wu* and Xue-ming Yang
  2019,32(1):53-58
  Abstract(526)  View PDF(322)   [HTML]
Solvent-Induced Symmetry-Breaking Charge Transfer in an Octupolar Triphenylamine Derivative Resolved with Transient Fluorescence Spectroscopy
  Zhuoran Kuang, Hongwei Song, Yuanyuan Guo, Qianjin Guo and Andong Xia*
  2019,32(1):59-66
  Abstract(484)  View PDF(336)   [HTML]
Theoretical Study on Quantum Dynamics for Ar-HF Inelastic Collision
  Dong-zheng Yang, Qiong Liu, Hai-lin Zhao and Dai-qian Xie*
  2019,32(1):67-71
  Abstract(517)  View PDF(334)   [HTML]
Crossed Molecular Beam Study of the F+D2(v=1, j=0) Reaction
  Long Huang, Yu-run Xie, Tian-gang Yang, Tao Wang, Dong-xu Dai, Chun-lei Xiao* and Xue-ming Yang*
  2019,32(1):72-76
  Abstract(500)  View PDF(318)   [HTML]
Infrared Photodissociation Spectroscopic and Theoretical Study of the HC2nO+ (n=3-6) Cations
  Wei Li, Jia-ye Jin, Hui Qu, Guan-jun Wang and Ming-fei Zhou*
  2019,32(1):77-83
  Abstract(542)  View PDF(118)   [HTML]
Rate Coeffcients and Branching Ratio for Multi-Channel Hydrogen Abstractions from CH3OH by F
  Dan-dan Lu, Chang-jian Xie, Jun Li* and Hua Guo*
  2019,32(1):84-88
  Abstract(607)  View PDF(123)   [HTML]
Ion-Pair Dissociations of BrCN by Electron Impacts
  Xiao-fei Gao, Hao Li, Xin Meng and Shan-xi Tian*
  2019,32(1):89-92
  Abstract(536)  View PDF(106)   [HTML]
Reaction Kinetics between Thiobases and Singlet Oxygen Studied by Direct Detection of the 1O2 Luminescence Decay
  Ye Xia, Fei Wang, Ren-nian Wang, Kun-hui Liu* and Hong-mei Su*
  2019,32(1):93-98
  Abstract(519)  View PDF(707)   [HTML]
Investigation on 1-Heptene/Air Laminar Flame Propagation under Elevated Pressures
  Bo-wen Mei, Wei Li, Si-yuan Ma, Hai-yu Wang, Hao-quan Pan, Fei Qi and Yu-yang Li*
  2019,32(1):99-106
  Abstract(463)  View PDF(310)   [HTML]
Cavity-Enhanced Saturation Spectroscopy of Molecules with sub-kHz Accuracy
  Tian-peng Hua, Yu Robert Sun, Jin Wang, Chang-le Hu, Lei-gang Tao, An-wen Liu and Shui-ming Hu*
  2019,32(1):107-112
  Abstract(4807)  View PDF(451)   [HTML]
Crossed Molecular Beams and Theoretical Studies of the O(3P)+1,2-Butadiene Reaction: Dominant Formation of Propene+CO and Ethylidene+Ketene Molecular Channels
  Adriana Caracciolo, Gianmarco Vanuzzo, Nadia Balucani, Domenico Stranges, Silvia Tanteri, Carlo Cavallotti and Piergiorgio Casavecchia*
  2019,32(1):113-122
  Abstract(712)  View PDF(336)   [HTML]
High Resolution Crossed Molecular Beams Study of the H+HD→H2+D Reaction
  Ji-wei Sang, Dao-fu Yuan, Wen-tao Chen, Sheng-rui Yu, Chang Luo, Si-wen Wang, Tao Wang, Xue-ming Yang* and Xing-an Wang*
  2019,32(1):123-128
  Abstract(5003)  View PDF(478)   [HTML]
Imaging the Dissociation Dynamics of Si2+ via Two-Photon Excitation at 193 nm
  Yu-jie Ma, Fang-fang Li, Jia-xing Liu and Feng-yan Wang*
  2019,32(1):129-133
  Abstract(4752)  View PDF(403)   [HTML]
Computational Analysis for Residue-Speci c CDK2-Inhibitor Bindings
  Yun-peng Yang, Li-ping He, Jing-xiao Bao, Yi-fei Qi* and John Z. H. Zhang*
  2019,32(1):134-142
  Abstract(690)  View PDF(382)   [HTML]
The XPK Package: A Comparison between the Extended Phenomenological Kinetic (XPK) Method and the Conventional Kinetic Monte Carlo (KMC) Method
  Tong-hao Shen and Xin Xu*
  2019,32(1):143-150
  Abstract(791)  View PDF(426)   [HTML]
Crossed Beam Study on the F+D2→DF+D Reaction at Hyperthermal Collision Energy of 23.84 kJ/mol
  Hei-long Wang, Shu Su, Sheng-rui Yu, Li Che*, Guo-rong Wu, Kai-jun Yuan*, Xue-ming Yang and Timothy K. Minton
  2019,32(1):151-156
  Abstract(567)  View PDF(315)   [HTML]

Chinese abstract

Chinese Abstracts
  2019,32(1):157
  Abstract(375)  View PDF(214)   [HTML]