Volume 22,Issue 6,2009 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Special Issue

Content
  2009,22(6):1
  Abstract(1045)  View PDF(1204)   [HTML]
High Resolution Crossed Beams Scattering Study of the F+HD→DF+H Reaction
  Xing-anWang,Li Che,Ze-feng Ren,Ming-hui Qiu,Dong-xu Dai,Xiu-yan Wang and Xue-ming Yang*
  2009,22(6):551-555
  Abstract(1940)  View PDF(1557)   [HTML]
Infrared Absorption Intensity Analysis as a New Tool for Investigation of Salt Effect on Proteins
  Heng Li,Yan-yan Xu and Yu-xiang Weng*
  2009,22(6):556-562
  Abstract(1722)  View PDF(1409)   [HTML]
Anharmonic Vibrational Signatures of DNA Bases and Watson-Crick Base Pairs
  Gui-xiu Wang,Xiao-yan Ma and Jian-ping Wang*
  2009,22(6):563-570
  Abstract(1972)  View PDF(1944)   [HTML]
Laser-induced Alignment and Coulomb Explosion of CO2
  Cheng-yin Wu*,Hong-yan Jiang,Zhi-feng Wu and Qi-huang Gong
  2009,22(6):571-576
  Abstract(1809)  View PDF(1503)   [HTML]
DFT Calculation of Glycine with Methanols Clusters
  Hao Zou,Yong-jun Hu* and Da Xing
  2009,22(6):577-586
  Abstract(2173)  View PDF(1836)   [HTML]
Wavelength-dependent Photodissociation Dynamics of Benzaldehyde
  Ben-kang Liu,Bing-xing Wang,Yan-qiu Wang and Li Wang*
  2009,22(6):587-591
  Abstract(2672)  View PDF(1696)   [HTML]
Quantitative Surface Chirality Detection with Sum Frequency Generation Vibrational Spectroscopy: Twin Polarization Angle Approach
  Feng Wei,Yan-yan Xu,Yuan Guo,Shi-lin Liu and Hong-fei Wang
  2009,22(6):592-600
  Abstract(1675)  View PDF(1629)   [HTML]
New ab initio Potential Energy Surfaces for Cl(2P3/2, 2P1/2)+H2 Reaction
  Bin Jiang and Dai-qian Xie*
  2009,22(6):601-604
  Abstract(2199)  View PDF(1507)   [HTML]
Corona Discharge Ion Mobility Spectrometry of Ten Alcohols
  Hai-yan Han,Hong-mei Wang,Hai-he Jiang,Michal Stano,Martin Sabo,Stefan Matejcik and Yan-nan Chu*
  2009,22(6):605-610
  Abstract(1960)  View PDF(2239)   [HTML]
Cavity Ring Down Laser Absorption Spectroscopy of NiI
  Tong-mei Ma,Ling Li,Joanne Wing Har Leung and Allan Shi Chung Cheung*
  2009,22(6):611-614
  Abstract(1579)  View PDF(1645)   [HTML]
Measurement of Photoionization Cross Sections of the Excited States of Titanium
  Jia-jun Yang,Xing-yong Hu,Hong-xia Wu,Jian-mei Fan,Ran Cong,Yi Cheng,Xue-han Ji,Guan-xin Yao,Xian-feng Zheng* and Zhi-feng Cui
  2009,22(6):615-620
  Abstract(2046)  View PDF(2028)   [HTML]
Molecular Axis Orientation in Charge Transfer Reactions Determined with a Reaction Microscope
  Shao-feng Zhang,Xin-wen Ma* and Xiao-long Zhu
  2009,22(6):621-626
  Abstract(1575)  View PDF(1372)   [HTML]
Molecular Dynamics Simulation on Stability of Insulin on Graphene
  Li-jun Liang,Qi Wang*,Tao Wu*,Jia-wei Shen and Yu Kang
  2009,22(6):627-634
  Abstract(1917)  View PDF(1743)   [HTML]
Experimental and Theoretical Study of Hydrogen Atom Abstraction from Ethylene by Stoichiometric Zirconium Oxide Clusters
  Xiao-nan Wu,Yan-xia Zhao,Sheng-gui He* and Xun-lei Ding*
  2009,22(6):635-641
  Abstract(2642)  View PDF(1757)   [HTML]
Electron Momentum Distributions for 4a1 Orbitals of CFxCl4-x in Low Momentum Region: a Possible Evidence of Molecular Geometry Distortion
  Xu Shan,Chun-kai Xu,Xiao-feng Yin,Li-xia Zhou,Ke-zun Xu and Xiang-jun Chen*
  2009,22(6):642-648
  Abstract(1750)  View PDF(1385)   [HTML]
Mass-analyzed Threshold Ionization Spectroscopy of Rotamers of p-ethoxyphenol Cations and Configuration Effect
  Qiu-sha Zheng,Teng I Fang,Bing Zhang and Wen Bih Tzeng*
  2009,22(6):649-654
  Abstract(1692)  View PDF(1537)   [HTML]
Modification of Reflectron Time-of-Flight Mass Spectrometer for Photodissociation of Mass-Selected Cluster Ions
  Yu-chao Zhao,Zeng-guang Zhang,Jin-yun Yuan,Hong-guang Xu and Wei-jun Zheng*
  2009,22(6):655-662
  Abstract(1588)  View PDF(1177)   [HTML]
C2H2 Overtones Near 12300 cm-1 Revisited with a Very Sensitive Cavity Ring-down Spectrometer
  Bo Gao,An-wen Liu,Rui-xue Wu,Wei Ning and Shui-ming Hu*
  2009,22(6):663-667
  Abstract(1575)  View PDF(1298)   [HTML]
Laser-induced Fluorescence Excitation Spectrum of NiS in 15500-17200 cm-1
  Jun-feng Zhen,Li Wang,Cheng-bing Qin,Qun Zhang and Yang Chen*
  2009,22(6):668-672
  Abstract(1952)  View PDF(1296)   [HTML]
Reaction of C2HCl2+O2: Combined TR-FTIR Spectroscopy and Electronic Structure
  Tian-cheng Xiang,Huan Wang,Kun-hui Liu,Hong-mei Zhao,Wei-qiang Wu and Hong-mei Su*
  2009,22(6):673-680
  Abstract(1585)  View PDF(1504)   [HTML]
Detection of OH Radical in the Photodissociation of p-Aminobenzoic Acid at 266 nm
  Can-hua Zhou,Shi-bo Cheng,Hong-ming Yin* and Guo-zhong He
  2009,22(6):681-685
  Abstract(2768)  View PDF(1779)   [HTML]
Chinese Abstracts
  2009,22(6):686
  Abstract(916)  View PDF(1351)   [HTML]